Gerrit Griemink wordt op 9 november 1917 in Emmen geboren als zoon van arbeider Albert Griemink en Lammechien Pottgieters. Gerrit is opsporingsambtenaar bij het Rijkskolenbureau, sectie turf. Deze organisatie was met het oog op de internationale spanningen en oorlog in september 1939 opgericht voor het bevorderen van de vermeerdering en eerlijke verdeling van de beschikbare hoeveelheid vaste brandstof, gas en elektriciteit. Griemink trouwt in december 1942 in Emmen met Wolterdina – Dien – Engels (Hoogeveen 1919). Het echtpaar vestigt zich in Bergentheim en krijgt in juli 1943 een zoon Albert (Bert).

De oorlog

Griemink is een van de 12 gefusilleerde mannen uit Hardenberg en omgeving. Hij is zeer actief in het verzet. In 1943 biedt hij hulp aan Joden en onderduikers en zorgt voor bonkaarten. Hij is lid van de Raad van Verzet,werkt voor de OD en de Trouw-groep rondom Te Rietstap, zit bij een sabotageploeg en is ook betrokken bij de droppings rondom het Stegerveld. Vanaf september 1944 is hij sectiecommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 4 Overijssel, district Salland. Door het doorslaan van Albert Bols en Mans Schuurman wordt hij op 12 januari samen met andere verzetslieden uit de buurt gearresteerd. Net als de rest van de groep belandt Griemink eerst in Kamp Erika, vervolgens in het huis van bewaring in Almelo en ten slotte in De Kruisberg.

Aanvankelijk begraven in een massagraf op begraafplaats Renkum in Varsseveld, wordt hij op 27 april samen met de 11 andere mannen herbegraven op de begraafplaats in Bergentheim, wat nu een monument voor de groep is. De kameraad – W. Berends – die hen daarvoor moet identificeren komt daar nooit meer helemaal overheen. Grieminks weduwe Dien verhuist na de oorlog naar Emmen, waar haar schoonfamilie woont. Ze hertrouwt en krijgt nog een dochter, maar ook in haar nieuwe gezin blijft haar overleden echtgenoot Gerrit een rol spelen want hij stierf “voor ons allemaal” (bron: historisch-emmen.nl). Griemink wordt voorgedragen voor het Kruis van Verdienste en in Emmen (1953) en Bergentheim wordt een straat naar hem vernoemd. De familie bezoekt jaarlijks op 4 mei de herdenking en zijn graf.

Leer Gerrit Griemink kennen