Gerrit Griemink wordt op 9 november 1917 in Emmen geboren als zoon van arbeider en later brandstoffenhandelaar Albert Griemink (Dalen 1890) en Lammechien Pottgieters (Emmen 1885).  Zijn ouders zijn in de zomer van 1916 getrouwd. Gerrit is opsporingsambtenaar bij het Rijkskolenbureau, sectie turf. Deze organisatie was met het oog op de internationale spanningen en oorlog eind jaren dertig opgericht om toezicht te houden op de eerlijke verdeling van brandstof, gas en elektriciteit. Griemink trouwt in december 1942 in Emmen met Wolterdina – Dien – Engels (Hoogeveen 1919). Zijn jongere broer Jan is de maand ervoor in het huwelijk getreden. Gerrit en zijn echtgenote vestigen zich in Bergentheim en krijgen op 1 juli 1943 een zoon Albert (Bert).

De oorlog

Griemink is een van de 12 gefusilleerde mannen uit Hardenberg en omgeving. Hij is zeer actief in het verzet. In 1943 biedt hij hulp aan Joden en onderduikers en zorgt voor bonkaarten. Hij is lid van de Raad van Verzet,werkt voor de OD en de Trouw-groep rondom Te Rietstap, zit bij een sabotageploeg en is ook betrokken bij de droppings rondom het Stegerveld. Vanaf september 1944 is hij sectiecommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 4 Overijssel, district Salland. Door het doorslaan tijdens hun verhoor van Albert Bols en Mans Schuurman wordt hij op 12 januari samen met andere verzetslieden uit de buurt gearresteerd. Net als de rest van de groep belandt Griemink eerst in Kamp Erika, vervolgens in het Huis van Bewaring in Almelo en ten slotte in De Kruisberg.

Aanvankelijk begraven in een massagraf op begraafplaats Renkum in Varsseveld, wordt Griemink op 27 april samen met de 11 andere mannen uit de omgeving van Hardenberg herbegraven in Bergentheim. Hun laatste rustplaats is een monument voor de groep. De kameraad – W. Berends – die hen voor de begrafenis moet identificeren komt daar nooit meer helemaal overheen. Grieminks weduwe Dien verhuist na de oorlog naar Emmen, waar haar schoonfamilie woont. Ze hertrouwt en krijgt nog een dochter, maar ook in haar nieuwe gezin blijft haar overleden echtgenoot Gerrit een rol spelen want hij stierf “voor ons allemaal” (bron: historisch-emmen.nl). Griemink wordt voorgedragen voor het Kruis van Verdienste en in Emmen (1953) en Bergentheim wordt een straat naar hem vernoemd. De familie bezoekt jaarlijks op 4 mei zijn graf en de herdenking.

Leer Gerrit Griemink kennen